2007(MTB)

206SHIMANO, RD-TY18SS

EV GS06106I

6

1

12.5
,20

Rigid ()(V-Brake)

(V-Brake)