2007

6

Shimano ARDTY18GSB


,20

Rigid ()

(V-Brake)

(V-Brake)

,